Thành tựu

Tại OGAWA, ưu tiên hàng đầu đó là đổi mới sản phẩm với chất lượng tốt nhất tăng sự hài lòng của khách hàng. Do đó, chúng tôi chú trọng nghiêm ngặt vào thiết kế, công nghệ phát triển và xây dựng thương hiệu với mục đích mang lại những điều tốt nhất cho mỗi khách hàng của chúng tôi.

Những nỗ lực này đã mở ra một con đường trong việc thu thập nhiều giải thưởng. Và tất nhiên, những thành tựu này cũng là do sự hỗ trợ không ngừng của các nhà đầu tư, nhân viên và khách hàng.

2012

Reader Digest Trusted Brand 2012 – Gold Award
The Reader’s Digest Trusted Brands Survey has a well-established reputation as the premier consumer-based and international measure of brand preference. Carried on behalf of Reader’s Digest by Ipsos in 8 markets: China, Hong Kong, India, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan and Thailand

PUTRA Brand Awards 2012 – Most Promising Brand
Organized by Association of Accredited Advertising Agents Malaysia (4As), in association with Malaysia’s Most Valuable Brands and endorsed by Malaysia External Trade Development (MATRADE) is based on an online nationwide polling which determines Malaysia’s favourite brands

2011

Reader Digest Most Trusted Brand Award 2011 – Gold Award
The Reader’s Digest Trusted Brands Survey has a well-established reputation as the premier consumer-based and international measure of brand preference. Carried on behalf of Reader’s Digest by Ipsos in 8 markets: China, Hong Kong, India, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan and Thailand.

2010

PUTRA Brand Award 2010 – Silver Award 
Organized by Association of Accredited Advertising Agents Malaysia (4As), in association with Malaysia’s Most Valuable Brands and endorsed by Malaysia External Trade Development (MATRADE) is based on an online nationwide polling which determines Malaysia’s favourite brands.

2008

Malaysia Most Valuable Brand Award – Top 30 
The MMVB is part of a national brand valuation study commissioned by the Association of Accredited Advertising Agents Malaysia (4As) and conducted by Interbrand, the leading global brand consultancy – using its well-established brand valuation methodology. The evaluation of Malaysia’s Most Valuable Brands 2008 ranked OGAWA as the 29th most valuable brand in Malaysia with a brand value of RM 104 Million .

2006

Singapore Superbrands Award – Consumers Choice 
Organized and awarded by Superbrands Singapore.

2005

Malaysia Superbrands Award – Consumer Choice
Organized and awarded by Superbrands Malaysia.

2004

2003

Golden Bull Award – Top 10
Awarded by Nanyang Siang Pau Sdn. Bhd. (endorsed by MITI – Ministry of International Trade and Industry).

Asia Pacific Entrepreneur Excellence Award 2003 
Organized by Asia Pacific Excellence Entrepreneur Alliance and Entrepreneur Development Association.

Asia Pacific Entrepreneur Excellence Award –Excellence in Branding Category
Awarded by : Best Enterprise Development Association, Malaysia.