Tầng 2, 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội