Chính sách bảo trì

Chính sách bảo trì

Công ty TNHH Giải Pháp Sức Khỏe (GPSK) –  Đại diện của OGAWA tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ bảo trì sản phẩm của Khách hàng, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo trì.

  • Các Dịch vụ sẽ được thực hiện trong thời gian làm việc, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  • Dịch vụ bảo dưỡng bao gồm kiểm tra tổng thể, bôi trơn, siết chặt bu lông và đai ốc.
  • Dịch vụ Bảo dưỡng có giá từ 150.000 đồng / lần. Thời gian làm việc bổ sung hoặc yêu cầu đặc biệt sẽ được tính phí tương ứng. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ/ Chăm sóc khách hàng của GPSK để được biết thêm về các khoản chi phí phát sinh này.
  • Khách hàng vui lòng liên hệ với hotline dịch vụ khách hàng của chúng tôi (+84 888 666 065) hoặc gửi email tới customerservice.vn@ogawaworld.net để đặt lịch hẹn bảo trì dịch vụ.
  • GPSK sẽ quyết định việc thực hiện các sửa đổi, thay thế hoặc cải tiến đối với sản phẩm hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hoặc biện pháp nào mà GPSK cho là cần thiết để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại cho sản phẩm.
  • GPSK có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.