Tầng 2, 30 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh