Tầng 3, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh