Tầng 4, 272 đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội