Tầng 4, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh