Tầng 1, số 07-09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội