Tầng 3, 1058, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh