Tầng 3, 241 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội