Tầng 4, Số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh